Ochrana osobních údajů

1.

Udělujete tímto souhlas společnosti Investorio s.r.o., se sídlem Kozlovská 2038/1a, Praha 6, 160 00, IČ: 09043705, DIČ: CZ09043705, registrace u Městského soudu v Praze, spisová značka: C 329155 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • název společnosti
 • IČ společnosti
 • e-mail
 • telefonní číslo
 • bankovní spojení (číslo účtu)
 • 2.

  Jméno, příjmení, název společnosti, IČ společnosti, telefonní číslo, e-mail a bankovní spojení (číslo účtu) je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné je zpracovat za účelem: nákupu vstupenek na konferenci Czech Risk Management Summit a následného vydání daňového dokladu. Tyto údaje budou Správcem zpracovány nejpozději do dne konání konference Czech Risk Management Summit dne 17.03.2021. Tyto údaje budou Správcem archivovány po dobu 3 let.

  3.

  S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti.

  4.

  Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • Poskytovatel softwaru.
 • Poskytovatel platební brány.
 • Případně další třetí strany.
 • 5.

  Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů
 • na přenositelnost údajů
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud